Register for Free Trial ลงทะเบียนเพื่อทดลองฟรี

0

Your Cart is Empty

Privacy Policy / Refund Policy / Shipping Policy

Refund Policy (นโบบายการคืนเงิน)

ผู้บริโภคมีสิทธิแจ้งคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีการชำรุดเสียหายจากขั้นตอนการผลิตหรือขั้นตอนการจัดส่งสินค้า และทางร้านจะคืนเงินให้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้บริโภคใช้สิทธิคืนสินค้า

 

Cancellation Policy (นโยบายการยกเลิก)

1. เราอาจจะยกเลิกสัญญา หากไม่มีสินค้าอันเนื่องมาจากสาเหตุใดๆ ทั้งสิ้น โดยทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบหากเกิดกรณีนี้ขึ้น และจะทำการคืนเงินที่ท่านได้ชำระไว้ภายใน 15 วันทำการ

2. โดยทั่วไป ทางเราจะทำการคืนเงินที่ได้รับจากท่าน ผ่านทางช่องทางเดียวกับที่ท่านได้ทำการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าภายใน 15 วันทำการ

3. การยกเลิกโดยลูกค้า (กรณีสินค้าไม่มีตำหนิ) หากท่านมีความต้องการที่จะยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าของท่านก่อนที่ทางเราจะทำการจัดส่ง กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราผ่านทางอีเมล์ หรือ โทร 087-933-2400 ซึ่งจะไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ แต่หากสินค้าได้ถูกทำการส่งออกไปแล้ว ท่านจะไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าได้ และสินค้าที่ท่านได้สั่งจองไว้จะถูกส่งกลับมาที่เรา ตามข้อแนะนำของฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (กรุณาติดต่อมายังหมายเลขที่ระบุไว้ข้างต้น หรืออ้างอิงจากเอกสารส่งคืนที่ท่านได้รับ)

 

Privacy Policy (นโยบายความเป็นส่วนตัว)

1. นโยบายทั่วไป:
นโยบายความเป็นส่วนตัวออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณ เข้าใจทางเลือกเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณเมื่อใช้ เว็บไซต์และบริการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มมีผลต่อกิจกรรมและเนื้อหาของข้อมูลที่เกิดขึ้นในอนาคต ไม่มีผลย้อนหลัง เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเป็นระยะ เพื่อดูว่าเราได้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ เพื่อที่คุณจะได้เข้าใจในนโยบายและแนวทางล่าสุดของเรา เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณ บริษัท เอสเซนส์ โค้ด จำกัด (สำนักงานใหญ่) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทฯขอสัญญาว่าจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับอย่างดีที่สุด

2. ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก:
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลชื่อนามสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพศ อายุ และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆเมื่อท่านลงทะเบียน โดยข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ เราจะไม่เผยแพร่หรือเปิดเผยออกไป ยกเว้นแต่ใช้ประโยชน์กับการใช้บริการในเว็บไซต์นี้เท่านั้น

3. การใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ:
โดยข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ เราจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ไป ให้บุคคลอื่น หรือบริษัทอื่น เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด ยกเว้นแต่ใช้ประโยชน์กับการใช้บริการในเว็บไซต์นี้เท่านั้น

4. การเก็บข้อมูลสมาชิก:
บริษัทฯจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆของสมาชิกเพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคัดเลือกสินค้าและบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสมาชิก

 

Shipping Policy (นโยบายการจัดส่งสินค้า)

1. บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบว่าลูกค้าทำการยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

2. ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ในวันและเวลาทำการของบริษัท วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.

3. บริษัทฯ จัดส่งสินค้าภายใน 3 วันทำการหลังจากได้รับการยืนยันออเดอร์สินค้า ซึ่งไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดบริษัท และ วันอาทิตย์

4. สำหรับรายการสั่งซื้อที่ยืนยันและแจ้งชำระเงินก่อน 15.00 น. จัดส่งในวันเดียวกัน สำหรับรายการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงินหลัง 15.00 น. จัดส่งในวันทำการถัดไป

5. ช่องทางการจัดส่งสินค้า
- ช่องทางที่ 1 : ไปรษณีย์ไทย, เคอรี่เอ็กซ์เพลส
- ช่องทางที่ 2 : รถขนส่งบริษัทฯ

6. เงื่อนไขในการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า
- ในกรณีที่เกิดปัญหาในการจัดส่งอันเนื่องมาจากความผิดพลาดบริษัทฯ และลูกค้าได้แจ้งบริษัทฯมาภายในเวลาที่กำหนดในเงื่อนไข บริษัทฯยินดีรับผิดชอบการจัดส่งใหม่ให้ลูกค้า
- ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้หรือจัดส่งสินค้าล่าช้าเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ อาทิเช่น ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภาวะปั่นป่วนจากการก่อการร้านหรือการชุมนุม การนัดหยุดงาน อุบัติเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยปกติธรรมดา ฯลฯ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ขาดในการเลื่อนเวลาจัดส่งสินค้าหรือยกเลิกการจัดส่งสินค้าและการดำเนินการใดๆทั้งสิ้น โดยอาจไม่สามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาและผลกระทบจากการจัดส่งที่มีสาเหตุจากเหตุสุดวิสัยข้างต้นนี้